Fabryka Maszyn Gastronomicznych GORT

Myczkowskiego 4/69 
30-198 Kraków

Biuro Obs³ugi Klientów
tel. 12 391 70 30
   |   gort@gort.pl