Fabryka Maszyn Gastronomicznych GORT

Haliny Konopackiej 6 
41-946 Piekary Śląskie

Biuro Obsługi Klientów
tel. 32 729 81 52    |   gort@gort.pl