Fabryka Maszyn Gastronomicznych GORT

Bukowska 12 
60-810 Poznań

Biuro Obsługi Klientów
tel. 61 642 70 22    |   gort@gort.pl