Firma GORT wiodący producent profesjonalnych urządzeń i indywidualnych rozwiązań
dla gastronomii poszukuje kandydatów na stanowisko:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry@gort.pl

W CV prosimy o dodanie treści następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych „Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gort Industries sp. z o. o. z siedzibą w 02-884 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 426, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 9512414910 dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy. Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, że posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej należy zgłosić bezpośrednio do przez Gort Industries sp. z o. o. wysyłając żądanie na adres e-mail:. gort@gort.pl


Specjalista ds. Eksportu

Opis stanowiska:

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry@gort.plProject Manager

Główne zadania:

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry@gort.plSpecjalista ds. sprzedaży

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry@gort.plSerwisant  – urządzenia grzewcze

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry@gort.plMonter chłodnictwa

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy: