B2B  | 

Firma PUG Gort Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Automatyzacja procesu produkcji w PUG Gort Sp. z o.o.”.

W ramach projektu zostanie zrealizowany zakup wielofunkcyjnej maszyny do wykrawania i cięcia laserowego z zestawem narzędzi wraz z oprogramowaniem. Realizacja tego zadania wynika z rekomendacji zawartych w mapie drogowej.

Z efektów projektu skorzysta firma PUG Gort Sp. z o.o, jej pracownicy oraz klienci.

Projekt wpisuje się w strategię wdrożenia procesu automatyzacji i robotyzacji oraz rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z mapą drogową. Poprzez zakup maszyny do wykrawania i cięcia laserowego, firma będzie realizować strategię przekształcenia się w inteligentną produkcję. Maszyna ta pozwoli na automatyzację i usprawnienie procesu cięcia, redukując koszty i czas produkcji oraz zapewniając lepszą jakość. Wdrażając tę technologię, firma zwiększy poziom automatyzacji, co jest zgodne z rekomendacjami mapy drogowej

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej w obszarze technologicznym. Ponadto, 11 pracowników firmy zostanie przeszkolonych w zakresie kompetencji cyfrowych. Inwestycja ma również charakter proekologiczny, z uwagi na duże oszczędności energii.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 7 303 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 000 000,00 zł