Okapy gastronomiczne

Okapy gastronomiczne należy dobierać w zależności od przewidzianego zastosowania. Okapy znajdujące się w ofercie firmy GORT, można podzielić na przyścienne i centralne, a te z kolei dzielą się na następujące podgrupy:

 • Okapy wyciągowe
 • Okapy indukcyjne i kombinowane (indukcyjno-kompensacyjne)
 • Okapy kondensacyjne

Nasze okapy gastronomiczne wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Każdy z nich posiada system rynienek ociekowych i króciec spustowy zakończony zaworem kulowym 1/2″ do odprowadzania skroplin i zanieczyszczeń. 

okapy wyciągowe

Przeznaczone do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary wodnej i nieprzyjemnych zapachów powstających w procesie przygotowania posiłków. Dzielą się na okapy o standardowej wysokości i okapy przystosowane do niskich pomieszczeń. W tej grupie okapów znajdują się także okapy nad piece konwekcyjno-parowe. Dostosowuje się taki okap do konkretnego modelu i wymiaru pieca. 

  okap wyciągowy

okapy indukcyjne i kombinowane

Przeznaczone są do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary, nieprzyjemnych zapachów przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego bilansu powietrza wyciąganego i nawiewanego. Dzielą się na indukcyjne i kombinowane (indukcyjno-kompensacyjne, tj. z dodatkowym nawiewem powietrza do pomieszczenia).

okapy indukcyjne 

okapy kondensacyjne

Przeznaczone do odprowadzania wilgotnego kondensatu z nad zmywarek gastronomicznych, kotłów parowych i urządzeń kuchennych nie wytwarzających tłuszczu. Para wodna osadza się w specjalnie wyprofilowanym wnętrzu okapu a następnie systemem rynienek ociekowych zostaje odprowadzona do kanalizacji.  

okap kondensacyjny

 

wyposażenie standardowe

Okap gastronomiczny wyposażony jest w następujące elementy:

 • komplet filtrów labiryntowych
 • króćce wyciągowe – ilość dostosowana do wymiarów i rodzaju okapu 
 • zawiesia montażowe

 

wyposażenie dodatkowe

W skład dodatkowego wyposażenia okapu gastronomicznego mogą wchodzić:

 • filtry siatkowe, wielostopniowe (kanapkowe), „ślepe”
 • oświetlenie podwieszane 
 • oświetlenie zintegrowane 
 • wentylator (tylko w wybranych modelach)
 • instalacje UV

okapy akcesoria okap akcesoria