B2B  | 
okapy wyciągowe

Przeznaczone do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary wodnej i nieprzyjemnych zapachów powstających w procesie przygotowania posiłków. Dzielą się na okapy o standardowej wysokości i okapy przystosowane do niskich pomieszczeń. W tej grupie okapów znajdują się także okapy nad piece konwekcyjno-parowe. Dostosowuje się taki okap do konkretnego modelu i wymiaru pieca. 

  okap wyciągowy

okapy indukcyjne i kombinowane

Przeznaczone są do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary, nieprzyjemnych zapachów przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego bilansu powietrza wyciąganego i nawiewanego. Dzielą się na indukcyjne i kombinowane (indukcyjno-kompensacyjne, tj. z dodatkowym nawiewem powietrza do pomieszczenia).

okapy indukcyjne 

okapy kondensacyjne

Przeznaczone do odprowadzania wilgotnego kondensatu z nad zmywarek gastronomicznych, kotłów parowych i urządzeń kuchennych nie wytwarzających tłuszczu. Para wodna osadza się w specjalnie wyprofilowanym wnętrzu okapu a następnie systemem rynienek ociekowych zostaje odprowadzona do kanalizacji.  

okap kondensacyjny

 

wyposażenie standardowe

Okap gastronomiczny wyposażony jest w następujące elementy:

  • komplet filtrów labiryntowych
  • króćce wyciągowe – ilość dostosowana do wymiarów i rodzaju okapu 
  • zawiesia montażowe

wyposażenie dodatkowe

W skład dodatkowego wyposażenia okapu gastronomicznego mogą wchodzić:

  • filtry: wielostopniowe (kanapkowe), cyklonowe, siatkowe, „ślepe”
  • oświetlenie zintegrowane 
  • oświetlenie podwieszane 
  • wentylator (tylko w wybranych modelach)
  • instalacje UV

     okap akcesoria