Wentylacja w kuchni

Wentylacja w kuchni w obiektach zbiorowego żywienia jest koniecznością. Podczas pracy w kuchni, przygotowywania posiłków, mycia do powietrza przedostają się zapachy, cząsteczki tłuszczu oraz gazy, będące produktami spalania. Wydziela się znaczna ilość pary wodnej i ciepła, które rozprzestrzeniają się w całym obszarze kuchni.

Do zapewnienia odpowiednich warunków pracy (temperatury i wilgotności) w pomieszczeniach kuchennych, niezbędna jest ciągła wymiana powietrza, czyli usunięcie gorącego, wilgotnego powietrza zawierającego cząstki tłuszczu a wtłoczenie świeżego powietrza o odpowiednich parametrach. 

Projektując wentylację do kuchni zbiorowego żywienia należy pamiętać, że w pomieszczeniach tych powinno panować lekkie podciśnienie, tak żeby zanieczyszczone powietrze nie wydostawało się z kuchni. Do zaprojektowania poprawnie działającej wentylacji kuchennej niezbędne jest więc określenie ilości powietrza wyciąganego i nawiewanego, które są podstawowymi elementami, mającymi wpływ na utrzymanie odpowiednich warunków pracy.

W pomieszczeniach kuchennych można zastosować nowoczesne rozwiązanie w postaci sufitu wentylacyjnego nad całą powierzchnią kuchenną lub tradycyjnych okapów wentylacyjnych nad urządzeniami.