Odwodnienia

Odwodnienia służą do zbierania wody z powierzchni posadzki i odprowadzania jej do kanalizacji. Znajdują zastosowanie w obiektach gastronomicznych, zakładach przemysłu spożywczego (browary, mleczarnie, masarnie), chemicznego, szpitalach i innych. Stosowane są również, gdy przepisy sanitarne i wymogi technologiczne wymuszają wykonanie odwodnień ze stali nierdzewnej, ze względu na wysoką higienę pomieszczeń produkcyjnych. 

W obiektach gastronomicznych znajdują zastosowanie głównie w ciągach kuchennych, szczególnie przy kotłach warzelnych czy patelniach przechylnych, z których wodę powstałą w procesie mycia zbiornika/niecki, możemy odprowadzić bezpośrednio do przygotowanego pod nimi odpowiedniego odwodnienia. 

Należy podkreślić, że zaplecza restauracyjne są dla człowieka potencjalnie niebezpiecznym środowiskiem z powodu obecności gorących elementów, wrzących płynów i tłuszczów. Stąd niezwykle istotna jest eliminacja ryzyka wypadku przy pracy. Odpowiedni system odprowadzania nieczystości płynnych z powierzchni podłogi, znacznie poprawia warunki BHP.