Kocioł warzelny elektryczny 455 L, automatyczne uzupełnianie wody