Przełożenie drzwi na lewą stronę w szafach chł. i mroź.