Wanna bemarowa do zabudowy DROP-IN 2x GN1/1, sterowanie zdalne – automatyczne uzupeł. wody